4-nadalaste kaubandussusteem

Eestis tegutseb üle kümne grusiinide kultuuriasutuse ja ringi. Ühendused viivad doonorite poolt seatud agenda järgi tegevusi ellu isegi siis, kui neid valdkondi prioriteetseks ei pea, sest muidu ei jääks nad üldse ellu. Planeeri kogu projekti sisu koos kohaliku partneriga. Vali partner planeeritavate eesmärkide järgi ja veendu, et nad on suutelised neid saavutama. Paberkotid maksavad krooni tükk. Tegevuste regulaarseks monitoorimiseks peab juba alguses planeerima konkreetsed meetmed.

Hongkongi kodanikud protestimas.

Kui nüüd seletada võimalikult lihtsalt, siis mahe on põllumajanduslikku päritolu ja söödav kraam, mis on kasvatatud või valmistatud võimalikult keskkonnasäästlikult.

Scanpix Kümne Euroopa Liidu parlamendi väliskomisjoni esimehed tegid ühisavalduse, milles väljendavad muret ja pettumust Hiina Rahvavabariigi hiljutise otsuse üle kehtestada Hongkongi elanike nõusolekuta Hongkongi erihalduspiirkonnas Hiina Rahvavabariigi seadus riikliku julgeoleku tagamise kohta. Hiina äsjane samm aga kokkulepitut enam ei arvestanud ja sellise rikkumisega ei saa mina ja mu kolleegid teistest parlamentidest kuidagi nõus olla.

Riigipea: president Mikheil Saakashvili alates Gruusia kodanikuühiskond Civil Society Internationali CSI uuringust selgus, et enamiku tsiviilühiskonna organisatsioonide hinnangul valitseb Gruusias kaks väärtushinnangute gruppi: a vananenud ja totalitaarse päritoluga väärtushinnangute süsteem, mis enamasti soosib põhja poole suunatud venemeelset välispoliitikat; ja b demokraatlike väärtushinnangute süsteem, mida peetakse läänemeelseks Euroopale ja Euroopa-Atlandi piirkonnale suunatuks. Enamik Gruusia tsiviilühiskonna organisatsioonidest peab end viimase grupi toetajaks.

Väliskomisjonide juhid märgivad, et seadus tekitab tõsist muret selle pärast, et sellega õõnestatakse kohtulikku sõltumatust, andes riikliku julgeolekuga seotud juhtumite arutamisel õiguse kohtunikke määrata mitte 4-nadalaste kaubandussusteem ülemkohtunikule, vaid selle liidrile. See ohustab allakirjutanute teatel tsiviilõigusi ja äristabiilsust.

Veel kirjutatakse, et Hongkongi autonoomia ja sõltumatu kohtuvõim on aastakümneid taganud selle elanike isikuõigused 4-nadalaste kaubandussusteem -vabadused ning on teinud selle territooriumist rahvusvahelise kaubandussüsteemi olulise osalise. Õiguslikult siduvat lepingut rikkudes ja õigusriiki õõnestades õõnestab see ühtlasi hea usu põhimõtet rahvusvahelisi lepinguid sõlmivate riikide hulgas.

Хедрон.