GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad

Tere, Marty. Ja kuigi me mõtlesime alati, et

Ettevalmistatud märkused: Operaator Tere hommikust. Minu nimi on Dennis ja ma olen täna teie konverentsikorraldaja. Tahaksin tervitada kõiki Goldman Sachsi See kõne salvestatakse täna, Pr Miner, võite alustada oma konverentsi.

Heather Kennedy Miner - investorite suhte juht Tere hommikust. Tere tulemast meie teise kvartali tulukonverentskõnesse. Tänane üleskutse võib sisaldada tulevikku suunatud avaldusi. Need avaldused esindavad ettevõtte usku tulevaste sündmuste suhtes, mis oma olemuse tõttu on ebakindlad ja väljaspool ettevõtte kontrolli.

Ettevõtte tegelikud tulemused ja finantsolukord, võib-olla oluliselt, nendest, mis on näidatud nendes tulevikku suunatud avaldustes. Mõnede riskide ja tegurite arutamiseks, mis võiksid mõjutada ettevõtte tulevasi tulemusi, vaadake riskitegurite kirjeldust meie praeguses aastaaruandes vormi GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad kohta Samuti suunaksin teid lugema tulevikku suunatud lahtiütlemisi meie kvartali tulude vabastamisel, eriti kuna see GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad seotud maksuseaduste, kulude, meie investeerimispanganduse tehingute mahajäämuse, kapitali suhtarvude, riskiga kaalutud varade, koguvarade, globaalse tuumaga likviidsed varad, täiendav finantsvõimenduse määr ja stressi kapitalipuhver.

Samuti peaksite lugema teavet mitteametlike raamatupidamisarvestuse GAAP finantsmeetmete arvutamise kohta, mis on avaldatud meie veebisaidi veebilehel www. See helisalvestus on Goldman Sachs Group, Inc. Nüüd edastan üleskutse meie finantsjuhile Marty Chavezile.

GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad

Marty Chavez - finantsdirektor Aitäh, Heather, ja tänan kõiki, kes meid täna hommikul liitunud. Ma jalutan teid läbi meie teise kvartali ja esimesel poolaastal saavutatud tulemuste, seejärel katame iga meie ettevõtte ja muidugi vastan ma kõigile küsimustele. Teise kvartali netotulud olid 9, 4 miljardit dollarit.

Puhaskasum oli 2, 6 miljardit dollarit. Puhaskasum aktsia kohta oli 5, 98 dollarit. Pöördudes aasta kokkuvõttes saavutatud tulemusteni, oli meil kogu netosissetulek 19, 4 miljardit dollarit, puhaskasum 5, 4 miljardit dollarit, kasum lahjendatud aktsia kohta GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad, 93 USA dollarit.

Saavutasime GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad tulemused ja tegime samas olulisi investeeringuid tulevase kasvu toetamiseks. Meie esimese poolaasta tulude kasv tuleneb laiapõhjalisest hoogust kogu ettevõttes, GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad kõik neli meie ärisegmenti kasvasid kahekohalise tempoga võrreldes Teise kvartali jooksul nägime oma ettevõtetes tugevat kliendikohustust, positiivseid makrotasemeid toetades ettevõtete ja investorite tegevust.

Sel kvartalil reageerisid meie kliendid tugevamale USA dollarile, nõrgematele EM-valuutadele, kõrgematele naftahindadele ja erinevusele USA investeerimisjärgu ja kõrge tootlusega vahedega.

Professionaalne majandusteadlane keel. Majanduslik entsüklopeedia majandusteadlane entsüklopeedia On järgmised majanduslikud entsüklopeedia ja sõnastikud: üldise majandusliku sisu entsüklopeedia, eriline - üksikute majandusteaduste sektorite, intelligentsete terminoloogiliste sõnastike ja majandusliku majandusliku sõnakeskkonna sektorite jaoks.

Vaatamata geopoliitiliste ja majanduslike riskide püsimisele on taust jätkuvalt konstruktiivne, kuna meie kliendid otsivad jätkuvalt nõu ja turundusteenuseid. Kuigi tulevikku on võimatu ennustada, jääme ettevaatlikult optimistlikuks, et paljud laiematest teguritest, mis toetavad kindlat aasta algust - tervislikku majanduskasvu, positiivset investorite suhtumist ja uute turusuundumuste tekkimist - võivad jääda kehtima.

Vaatame läbi teise kvartali individuaalse äritegevuse. Kvartali jooksul osalesime teatatud tehingutes, mille kogusumma oli miljardit dollarit tehingu kohta, meie kõrgeim kvartalitehing on üle kümne aasta.

Prinditav versioon

Teatatud mahud püsisid globaalselt tugevad. Klientide kaasamine kasvas märkimisväärselt kogu Ameerikas ja Euroopas. Aasta-aastalt, tervet tegevust terves sektoris, sealhulgas tehnikas, meedias, telekommunikatsioonis, loodusvarades ja tervishoius, tugevdati meie torujuhet.

Aastaks-aastani oleme esikohal väljakuulutatud ühinemiste ja ülevõtmiste mahtudes. Allkirjastamisele liikudes olid netotulud teises kvartalis 1, 2 miljardit dollarit.

Aastaks-aastani oleme järjestatud 1-ga maailmas omakapitali ja omakapitaliga seotud väärtpaberite emissiooniga, kusjuures üle tehingu maht oli üle 40 miljardi dollari.

Tervislik tegevusala toetas meie omakapitali kindlustusmahtusid teises kvartalis. Esimesel poolaastal oli rekord, mis peegeldas meie tugevat kliendikohustust ja mitmeaastaseid investeeringuid ettevõttesse. Selle kvartali võlakohustuste täitmisega kaasnes märkimisväärne panus omandamisega seotud tegevusest. Aastast-aastasse, me järjestame nr 1 institutsionaalsete finantsvõimenduse laenude osas maailmas ja Top 3 kõrge tootlikkusega. Meie investeerimispanganduse mahajäämus kasvas märkimisväärselt võrreldes esimese kvartaliga, et jõuda rekordilisele tasemele, mille aluseks olid ühinemised ja omandamine.

Kõik toetavad tegevust USA maksureformist, toetavast majanduslikust taustast, üldiselt paindlikest omakapitali hindamistest, juurdepääsetavast rahastamisest ja ühinemis- ja ülevõtmistsüklist teatavates sektorites. Samal ajal kui tulemuslikkus langes esimesest neljandast kvartalist, jäi Stock Market ja kaubandusvalikud Elektrooniline raamatukogu kaasamine terveks ja üldine taust jäi meie turutegemise frantsiisidele konstruktiivseks.

Meie paranemine peegeldas kõrgemat klienditegevust ja meie jõupingutusi kliendisuhte süvendamiseks ja laiendamiseks. Sellel kvartalil oli meil paljudes meie ettevõtetes järjestikune tulemus. Sellegipoolest olid kliendivood terved ja see GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad eriti märgatav meie makromajanduslikes ettevõtetes, kus erinevad GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad tõid kaasa suuremad riigivõlakirjade turud.

FICC-s langesid valuutad märkimisväärselt võrreldes esimese kvartaliga, kuna arenevate turgude nõrgem jõudlus kompenseeris Gs parema tulemuse. Kaubad vähenesid märkimisväärselt võrreldes esimese kvartaliga, kajastades maagaasi madalamat tootlust.

Kaubad aga suurenesid märkimisväärselt võrreldes Krediitkaardid kahanesid võrreldes esimese esimese kvartaliga laiemate erinevuste seas, eriti Euroopas, mida osaliselt kompenseeris struktureeritud laenude tugevam tulemuslikkus. Kursused olid aeglaselt madalamad, kuna Euroopa madalamaid tulusid kompenseeris osaliselt USA tugev jõudlus, kuna kliendid reageerisid keskpanga tegevusele. Hüpoteegid olid järjestikku suhteliselt tasased.

Aktsiate kliendihalduse GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad miljonit dollarit vähenes esimesest kvartalist, mis oli meie kõrgeim kvartalitulemus kolme aasta jooksul. Tuletisinstrumentide äritegevus vähenes teises kvartalis märkimisväärselt, mis oli tingitud volatiilsuse vähenemisest ja piiratumatest võimalustest.

Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Q2 Kasumikonverentsi kõne ülekanne - Tulu

Viimase kolme aasta jooksul on meil olnud tasakaalustatud frantsiis, tuletisinstrumendid ja raha, millest igaüks annab umbes poole aktsiate kliendihaldustulust. Jätkame jätkuvalt võimalusi turuosa konsolideerimiseks, eriti madala puudutusega teostuste puhul, kus saavutasime selle kvartali turuosa igas piirkonnas. Väärtpaberiteenuste netosissetulek miljonit dollarit oli oluliselt madalam kui eelmise kvartalis. Investeerimise GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad laenutamise suunas liikudes moodustasid need tegevused kokku teises kvartalis 1, 9 miljardit dollarit.

Omakapitaliväärtpaberite netosissetulek oli 1, 3 miljardit dollarit, mis peegeldas erakapitali aktsiate netokasumit, mis oli tingitud ettevõtte eripära ja ettevõtte tulemustest.

Kvartali jooksul olid märkimisväärsed müügitehingud lepingulised toiduainete tootja Hearthside Foods ja kapitaliturgude andmete pakkuja Ipreo. Meie globaalne, era- ja avalik-õiguslik aktsiate portfell on endiselt hästi hajutatud, üle erineva investeeringuga.

Meie tulemuslikkust jätkab jätkuvalt investeerimisdistsipliin, mis rõhutab riskiga korrigeeritud tulusid. Selle GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad rakendame laialdasi operatiivteadmisi ja tehes tihedat koostööd portfelliettevõtetega oma ettevõtete kasvatamiseks. Portfell on mitmekesine kogu tööstuse, geograafia ja investeeringute vahel.

Võlakirjade ja laenude netotulu oli miljonit dollarit. Tulemused hõlmasid üle miljoni dollari puhas intressitulu, mis võrdub 2, 5 miljardi dollari aastase tempoga. Meie puhas intressitulu kasvab jätkuvalt, kui suurendame korduvaid tuluvooge ja laename rohkem oma laiale kliendibaasile.

Professionaalne majandusteadlane keel. Majanduslik entsüklopeedia majandusteadlane entsüklopeedia

Tulemused hõlmasid ka miljoni dollari laenukahjumite eraldamist. Lubage mul aega veeta ja anda teile värskendus Marcus. Täna on meil USA turul kolm toodet: tarbijakliendid, säästud ja meie hiljuti omandatud isiklik finantsjuhtimise rakendus Clarity Money. Hiljem sel aastal avame meie neljanda toote, sisenedes Ühendkuningriigi hoiuste turule.

Oleme alates käivitamisest saanud üle 4 miljardi dollari tarbimislaene ja Lisaks kasvasid meie jaemüügi hoiused üle 23 miljardi USA dollari, kuna jätkasime oma rahastamise laiendamist ja mitmekesistamist.

Sisaldab nii elusa kui eluta aine ringkäiku. A-s kombineeruvad geoloogilised nt vulkaanilised ja bioloogilised protsessid. Ökosüsteemis toimub a. Orgaanilise aine uuenemise lõppedes muundub see lagundavate organismide koosmõjul taas mineraalseks aineks. Bioloogilise a.

Meie ettevõtetes teenindab Marcus enam kui 1, 5 miljonit klienti. Jätkuvalt oleme oma laenutehingute tagamisel ja riskihindamisel jätkuvalt ettevaatlikud, et tagada atraktiivne riskiga kaalutud tootlus.

Laenuame ainult krediidivõimelistele klientidele, kellel on tõendatud maksevõime. Me kasutame konservatiivset kindlustusprotseduuri, kasutades mitmekordseid raskeid kärpeid, et määratleda kitsas GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad liivakast, milles me tegutseme.

Ettevalmistatud märkused:

Lisaks FICO-le kasutame ka patenteeritud hindamismudeleid, mida meie keskne riskijuhtimisprotsess on hoolikalt kontrollinud. Kuigi kogu Marcus'i GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad on ettevõtte bilansi suhtes väike, läheneme oma krediidiriski juhtimise vastutusele tõsiselt ja süstemaatiliselt.

Laenuportfell on loomulikult aja jooksul hooaja ja näeb krediidi migratsiooni tsükli jooksul. Meie hiljutises kogemuses on valdav enamus portfellist jäänud samasse FICO bändi või isegi paranenud.

Oleme jätkuvalt rõõmus pikaajaline võimalus luua märkimisväärne ja lisaväärtuslik tarbijafrantsiis. Jätkame uute tootevõimaluste, sealhulgas varahalduse, krediitkaartide ja teiste hindamist, kusjuures meie käivitamise kriteeriumid põhinevad meie suutlikkusel tegeleda tarbijate vajadustega, rakendada Goldman Sachsi põhipädevusi ja pakkuda aktsionäridele atraktiivset tulu. Investeeringute juhtimisse liikudes tootsime teises kvartalis rekordilisi netotulusid, mis olid tingitud tugevatest motivatsioonitasudest ja nii meie varahalduse kui ka PWM-i ettevõtete tugevast panusest.

Järelevalve all olevad varad lõpetasid kvartali rekordilise 1, 5 triljoni dollari võrra, GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad esimese kvartali jooksul 15 miljardi dollarini, mille ajendiks oli 8 miljardit dollarit pikaajaliste netosissevoolude jaotus kõigi varaklasside vahel, 10 miljardit dollarit likviidsusproduktide netosissevoolu, mida tasakaalustasid 3 miljardit dollarit amortisatsioon.

Nüüd lubage mul pöörduda kulude poole. Jätkame oma üldise kulubaasi jälgimist ja juhtimist, pöörates erilist tähelepanu tulemuslikkuse maksmisele, et meelitada ja säilitada parimaid talente ja kulutusi, et toetada kliente, investeerides tehnoloogiasse ja infrastruktuuri, et ettevõtte tulevikku kasvatada. Hüvitiste ja hüvitiste kulud sisaldavad palku, preemiaid, eelmise aasta omakapitali auhindu ja muid objekte, näiteks hüvitisi.

GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad

Umbes pool kasvust võrreldes eelmise aastaga oli hea kulukasv, sealhulgas umbes miljonit dollarit investeeringutest majanduskasvu edendamiseks, sealhulgas Marcus ja meie konsolideeritud investeeringud, ning suuruse suurendamine tehnoloogia abil. Teine ligikaudu 75 miljonit dollarit pärineb klienditegevusest, mis kajastub vahendus- kliiring- ja vahetustasudes. Ülejäänud osa hõlmab umbes miljonit dollarit, mis on seotud kõrgemate kohtuvaidlustega ja 80 miljoni dollariga uue raamatupidamisstandardiga.

Tulevikku vaadates ootame praegu, et teisel poolaastal ei hüvitata kulusid olulisel määral esimese poolaastaga.

GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad

Kuna me jätkame ulatuslike ja platvormide ehitamist, on aja jooksul loomulik üleminek hüvitisest kuni hüvitise maksmata kuludeni. Distsiplineeritud lähenemise tagamiseks jälgime oma kulusid terviklikult selliste meetmete abil nagu tõhusus või üldkulud, ja me oleme GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad, et need meetmed paranevad See määr võib varieeruda ja põhineb mitmel teguril, sealhulgas meie üldisel tasemel ja kasumi kombinatsioonil ning riigikassa uuendatud juhendil maksualaste õigusaktide rakendamisel.

Anname oma maksumäära kohta värskendusi, kui meil on riigikassa lõplikud juhised. Bilansilise likviidsuse ja kapitali osas on meie ülemaailmsed likviidsed põhivarad kvartali jooksul keskmiselt miljardit dollarit, mis eeldatavasti vähenevad, GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad kasutame oma bilanssi kliendi vajaduste rahuldamiseks.

Meie bilanss oli miljardit dollarit, ligikaudu lame, võrreldes eelmise kvartaliga. Meie suhtarvud paranesid järjestikku 50 baaspunkti ja 40 baaspunkti võrra, seda peamiselt ühise omakapitali suurenemise tõttu.

What Happens If We Throw an Elephant From a Skyscraper? Life \u0026 Size 1

Möödunud kuul teatas Föderaalreserv, et ta ei ole vastu meie 6, 3 miljardi dollari kapitalitagastusplaanile, mis on seotud