Kaubanduse maksustamine

Vajalik arvuti ja hea interneti olemasolu. Selle asemel saab maksud tasuda läbi käibemaksuga maksustamise erikorra ehk nn ühe akna süsteemi MOSS ingl k mini one stop shop , mis võimaldab EL-ülesed maksuarvestusega seotud toimingud teostada ühes liikmesriigis. Samuti videokursused, äpid, arvutiprogrammid, muusikafailid jm. Mõni päev enne koolituse toimumist saadame registreerunutele lingi, mille kaudu saab toimumispäeval siseneda online-koolituse keskkonda. Eelkõige rakendatakse tulumaksu kinnipidamist litsentsitasu, renditasu, dividendide ja intresside puhul, aga ka e-toodete puhul.

Avaleht Koolitused E-kaubanduse ja e-teenuste käibemaksuga maksustamine ning planeeritavad muudatused Riigikogu võttis eelnõu seadusena vastu Kuidas online-koolitus toimub?

Kaubanduse maksustamine

Mõni päev enne koolituse toimumist saadame registreerunutele lingi, mille kaudu saab toimumispäeval siseneda online-koolituse keskkonda. Vajalik arvuti ja hea interneti olemasolu. Koolituse ajal saab lisaks kuulamisele esitada koolitajale chat aknasse küsimusi.

Kaubanduse maksustamine

Koolitaja vastab suuliselt. Lisaks saadame peale online-koolitust järele vaatamise lingi, mis on aktiivne viis päeva. Kriis näitas, et sellest tulevad majanduslikult paremini välja äriühingud, kes on valmis elektrooniliste sidekanalite kaudu kiiremini ja efektiivsemalt suhtlema.

Kaubanduse maksustamine

Koolituse eesmärk on anda põhjalik ülevaade ees ootavatest muudatustest ning räägitakse e-kaubanduse ja e-teenuste maksustamise suurematest ohukohtadest.

Sihtgrupp: Raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtete juhid, ettevõtjad ning kõik teised teemast huvitatud.

Kaubanduse maksustamine

Programm: — Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega — E-kaubanduse ja e-teenuste käibemaksuga maksustamine ning planeeritavad muudatused Tema esimene tööalane kokkupuude maksudega oli Kaubanduse maksustamine oli ta Sisekaitseakadeemia Finantskolledžis õppejõud. Tõnis Kaubanduse maksustamine on spetsialiseerunud kaudsetele maksudele käibemaks, aktsiisid.

Kaubanduse maksustamine