Kaubandusvoimalused arenenud strateegiates. Arvustused

Kõiki inimarengu tahke on võimatu mõõta, ent pakutud lihtne inimarengu ühendnäitaja juhib tähelepanu seotud sotsiaalprobleemidele. Vt ka keskkonnajuhtimine, keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteem EMAS , standard. Tahaksin nõukogu ja komisjoni esindajatelt küsida, miks nad arvavad, et peavad käsitletava teema kohta mullikesi ajama. Üks tuntumaid käsitlusi on nn evolutsiooniline k. Ressursside õiglase jagamise asemel on rikkad riigid säilitanud korrumpeerunud režiimid.

Vähiravi probleemidest, 15.10.2020

Eleni Theocharous, fraktsiooni PPE nimel. Lugupeetud Zsolt Németh! Nagu te väga õigesti ütlesite, peavad nõukogu järelduste ning Euroopa Liidu võetud kohustustega kaasnema tõhusad meetmed kõikide meie püüdluste toetamiseks. Istanbulis toimuval ÜRO vähim arenenud riikide teemalisel konverentsil on Euroopa Parlamendi delegatsioonil mõistagi tagataskus hea resolutsioon, milles väljendatakse rahuldavaid seisukohti.

Delegatsiooni seisukord on siiski probleemne, sest vaatlejatena ei saa nad otseselt sekkuda ning minu arvates võiksid komisjon ja president Barroso olukorra muutmiseks olulise sammu astuda. Euroopa Liidu majanduskasvu ja julgeolekut ning kontrolli rändevoogude üle ei ole võimalik saavutada, kui ligikaudu miljard inimest elab viletsuses ja vaesuses.

Näib, et püüdlusi aidata vähim arenenud riike nende arengus tuleb uuesti analüüsida, sest kuigi süüdi on ka vähim arenenud riigid ise, näib vaesuse nõiaringist pääsemiseks kasutatud mehhanism olevat ebatõhus.

Juhiksin tähelepanu sellele, et vähe arenenud riikide jõukus on koondunud välismaalaste kätte ning neid riike iseloomustab kõige rohkem demokraatia puudujääk, korruptsioon ja ebakindlus. Kõik see toob kaasa põhistruktuuride puudumise hariduse, tervise, transpordi, side, esmatootmise, põllumajanduse, panganduse ja avaliku halduse valdkondades.

Minu arvates tuleks Istanbulis võtta vastu mehhanismid vaesuse probleemi käsituse parandamiseks. Need riigid on teinud parema juhtimise nimel tööd ning koondanud omaenda rahalised ressursid. Rikkad riigid on aidanud konkreetselt kaasa võlgade Kaubandusvoimalused arenenud strateegiates ja vaktsiinide kättesaadavaks tegemisega.

Anija valla arengukava korrigeerimine

Sellegipoolest ei ole me veel oma eesmärke saavutanud, sest kiire majanduskasvuga kõige vaesemates riikides ei ole kaasnenud vaesuse proportsionaalset Kaubandusvoimalused arenenud strateegiates.

Kõige vaesemate riikide loetelu on aastakümneid peaaegu muutumatuna püsinud. Vähem kui ühe dollariga päevas elavate inimeste arv on vähenenud, Kaubandusvoimalused arenenud strateegiates vähem kui kahe dollariga päevas elavate inimeste arv on jäänud samaks. Kaubandusvoimalused arenenud strateegiates õiglase jagamise asemel on rikkad riigid säilitanud korrumpeerunud režiimid. Seepärast on absurdne ja küüniline öelda, et arendustöö ei kanna vilja. Me Kaubandusvoimalused arenenud strateegiates ole sellele piisavalt võimalust andnud.

Istanbulis toimuv ÜRO konverents peab sellest mõned järeldused tegema. Palju rohkem tähelepanu tuleb pöörata jõukuse õiglasele jagamisele kõige vaesemates riikides endis.

See võimaldab stabiilsust ja õiglast jaotamist. Kaubandusvoimalused arenenud strateegiates

See kõrvaldab pinged ja toob rahu. Sotsiaalne õiglus aitaks ka rohkem majandusarengule kaasa kui ebavõrdsust külvavad diktatuurid, mida juhivad väikesed klikid. Demokraatlikud riigid jõuavad õiglase jaotuseni palju kiiremini kui diktatuurid. Hea valitsemistava toob meid aastatuhande arengueesmärkide saavutamisele lähemale. Peame ka rahvatervise eest paremini hoolt kandma.

Tugevatest külgedest soodustab seda ka hea looduslik potentsiaal suured metsamassiivid, veekogud, Kõrvemaa maastikmis on eelduseks turismi arengule ning ka heade põllumajandustingimuste maa olemasolu, mis on heaks eelduseks maamajanduse arengul. Siiski ei ole valla nimetatud tugevad küljed seni tinginud ei ettevõtluse ega elamuehituse märgatavat arengut. Probleeme nõrku külgimis seda pärsivad, on palju ja need on suhteliselt kaalukad.

Vaese riigi perekonna jaoks tähendab haigus rahalist katastroofi. Haigus on luksus, mida keegi enesele lubada ei saa. Seepärast peame töötama selle nimel, et tervishoidu rahastataks tervisekindlustuse kaudu, nii et mitte üksnes vaktsiinid, vaid ka head haiglad ja kliinikud oleksid kättesaadavad. Selline kasv peaks tähendama, et meil on äärmusliku vaesuse kõrvaldamiseks piisavalt vahendeid. Nii palju siis aritmeetikast. Poliitikaga seoses ei ole kõige vaesemate saatuse parandamine nii lihtne.

Seepärast peame tegema mõningad selged valikud. Esiteks peame oma koostööprogrammides võtma sihiks kõige vaesemad riigid. Teiseks — ning see kaasneb esimese punktiga — peame tärkava turumajandusega riikidest järk-järgult tagasi tõmbuma. USA peamise võlausaldaja Hiina käsutuses on piisavalt vahendeid, et võidelda oma territooriumil valitseva vaesusega. Kolmandaks vajame vähim arenenud riikidega tugevaid partnerlussuhteid.

Nemad peavad tegema suurema osa tööst. Meie saame üksnes aidata neid oskusteabega, oma eriteadmiste ja Binaarsed valikud parast Polskhu tahtega.

Kas tõlkida kirjeldus Google'i tõlke abil eesti keelde? Tõlgi kirjeldus tagasi inglise Ühendkuningriik keelde Tõlgi Trade a wide range of investment products globally with a Swiss Bank. FlowBank Pro is an innovative and advanced trading platform. You get instant access to global financial markets and instruments from a unique multi-currency account.

Me ei saa teha midagi enamat ega vähemat kui see. Viimaseks: kuna meie oleme suurim rahastaja, on meie ülesanne Euroopa Liiduna võtta sel Keskmine valikuvoimalus enesele juhtroll. Nirj Deva, fraktsiooni ECR nimel.

  • Sisaldab nii elusa kui eluta aine ringkäiku.
  • Arutelud - ÜRO neljas vähim arenenud riikide teemaline konverents - Kolmapäev, 6. aprill
  • Venemaa kaubanduskomitee
  • Да нет,-- ответил Олвин, и ледяные мурашки побежали у него по спине, как только в голову ему пришло единственное иное объяснение.
  • Я не могу сказать тебе без разрешения Совета.
  • Kauplemine avatud valikutes
  • Automaatne kauplemissusteemi kirjutamine

Tahan tänada Eleni Theocharousi selle eest, et ta tõstatas küsimuse Euroopa Parlamendi staatuse kohta rahvusvahelistel konverentsidel — oleme üks kolmest ELi sõsarinstitutsioonist ning me peame kõnealust küsimust käsitlema väga kiiresti.

Vastasel korral satume hätta. Oleme maailma vähim arenenud riikide suurim rahastaja; viimaste aastate jooksul oleme toetust kolmekordistanud, kuid vaesus on suurenenud, mitte vähenenud.

Nüüd ei ole maailma vähim arenenud riikidel tööstusvõimsust, neil on põllumajanduslik võimsus. Kui olete tõepoolest vaesuse likvideerimisest ning nende inimeste aitamisest huvitatud, peame suurendama nende kaubandusvõimsust. Mitte abi ei vähenda vaesust, vaid kaubandus. Vaesuse vähendamiseks ja kaubanduse suurendamiseks peame aga tõhustama nende suutlikkust eksportida seda, mida neil eksportimiseks on, s.

Seda me aga ei tee. Oleme kehtestanud ranged normid, mis on väga olulised Euroopa Liidu tarbijate tervise jaoks, kuid me ei aita suurendada vähim arenenud riikide võimsust. Peame selles osas tehtavaid jõupingutusi suurendama, sest vastasel korral me üksnes petame iseennast ja kõnealuseid riike.

Tahaksin nõukogu ja komisjoni esindajatelt küsida, miks nad arvavad, et peavad käsitletava teema kohta mullikesi ajama. Minu arvates ei ole sellest kellelegi kasu, kui me ei ütle konkreetselt välja, et Istanbuli konverentsi eel peavad liikmesriigid Kaubandusvoimalused arenenud strateegiates Euroopa Liit lõpuks täiel määral oma kohustusi täitma ning et me ei saa taluda seda, et liikmesriigid üha rohkem oma kohustustest kõrvale hiilivad.

On vastuvõetamatu, et miljard inimest elab ikka veel näljas —enamik neist Kaubandusvoimalused arenenud strateegiates arenenud riikides, teisisõnu maailma Kaubandusvoimalused arenenud strateegiates vaesemates riikides. Samuti on vastuvõetamatu, et suurem osa meie arenguabist ei lähe põllumajanduse toetamiseks ja arendamiseks. Nimetatud eesmärgil kasutatud osa on viimastel aastatel kiiresti vähenenud, samas kui miljard inimest elab näljas.

Lootus, et vähim arenenud riigid muutuvad kriisidele vastupidavamaks, hakkab mulle vaikselt tunduma küünilise hoiakuna. Kutsun teid Kaubandusvoimalused arenenud strateegiates võtma konkreetsed meetmed, millega käsitleda probleeme ja võtta Kaubandusvoimalused arenenud strateegiates kohustusi, et pakkuda vähim arenenud riikidele reaalset abi.

Philip Claeys NI. Eelseisev ÜRO vähim arenenud riikide teemaline tippkohtumine on hea võimalus arutleda, kas arenguabi on mõistlik või tõesti mõttetu. Üldtuntud väide abi koguse kohta — mida rohkem abi anda, seda suurem on majandusareng — on täielikult läbi kukkunud. Tahaksin kasutada oma kõneaega, et tsiteerida Keenia majandusteadlase James Shikwati öeldud sõnu ajakirja Der Spiegel online-väljaandele Lisaks nõrgestab arenguabi kohalikke turge ning toob kaasa meile väga vajaliku ettevõtlusvaimu kadumise.

Nii absurdne kui see ka ei tundu, on arenguabi üks Aafrika probleemide põhjuseid. Kui läänemaailm need väljamaksed lõpetaks, ei paneks tavalised aafriklased seda isegi tähele. Löök oleks ränk ainult valitsusametnike jaoks. Niisiis on suurema rahajagamise asemel vaja vähem korruptsiooni, rohkem ettevõtlikkust ja rohkem eneseusaldust. Sõnavõtja nõustus vastama sinise kaardi küsimusele kodukorra artikli lõike Kaubandusvoimalused arenenud strateegiates alusel. Kas olete minuga nõus, et rikaste Lääne-Euroopa riikide ja USA välishuvid on toonud kaasa olukorra, kus diktaatoreid hoitakse võimul ning selle tagajärjel ei anna arenguabi sageli tulemusi, sest abi on leidnud koha vales taskus, ning ka sellepärast, et nii-öelda stabiilsuse huvides ei ole me kunagi teinud midagi selle vastu võitlemiseks.

Kuid nagu on näidanud sündmused Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas, ei ole see niinimetatud stabiilsus oma vaeva ära tasunud? Demokraatia kaitsmine tähendab jätkuva arenguabi andmisega samaaegset arenguriikide demokraatide toetamist ja diktaatorite kukutamist.

Jah, ma nõustun osaliselt teie sõnadega. Jah, me oleme tõepoolest süüdi selles, et mõnel diktaatoril on olnud võimalik võimule jääda. Pean silmas näiteks Euroopa Liidu poliitikat Kuuba suhtes, mille puhul oleme näinud, kuidas Fidel Castrot peetakse partneriks, kellega saame asju Kaubandusvoimalused arenenud strateegiates. Sedasorti asjad peaksid kuuluma minevikku ja me peaksime suhtlema ainult demokraatlikult valitud inimestega, kel on ka võimalus panna omaenda riigis demokraatiale alus.

Filip Kaczmarek PPE. Neid riike iseloomustab selge geograafiline jagunemine, sest suurem osa neist asub Aafrikas. Seepärast pöörab Euroopa Liit sellele maailmajaole erilist tähelepanu. Põhiprobleem on see, et vähim arenenud riikidena määratletud riikide hulk suureneb, samas kui nimetatud kategooriast väljumiseks piisavalt arengus edasi jõudnud riike on ainult kolm.

Seepärast tuleks ÜRO konverentsil pöörata tõsist tähelepanu küsimusele, kuidas kehtestada tõhus, mõõdetav ja kergesti jälgitav strateegia vähim arenenud riikide väljumiseks sellest staatusest.

Mul on hea meel, et Euroopa Komisjonil ja nõukogul on ettepanekud, mis võivad selles protsessis abiks olla. Üks neist on kaasava majanduskasvu soodustamine. Tean, et mõned kolleegid Euroopa Parlamendis on selle mõiste pärast mures, sest nad ei ole kindlad, kas majanduskasv kujuneb tõepoolest kaasavaks.

Teisalt ei suurenda me ilma majanduskasvuta arenguriikide majanduslikku potentsiaali. Vajame käegakatsutavat eesmärki, mille võib Istanbulis toimuval konverentsil heaks kiita, ning see eesmärk peaks vähendama praegust vähim arenenud riikide hulka poole võrra.

See kõlab enesestmõistetavalt, kuid viimase 30 aasta jooksul on ainult kolmel neist riikidest õnnestunud vähim arenenud riikide kategooriast väljuda. Samavõrra oluline on tagada arengupoliitika sidusus. Me ei saa neile riikidele ühest küljest raha anda ning teisest küljest neilt Kaubandusvoimalused arenenud strateegiates sõlmitud ebaõiglaste kaubanduslepingute kaudu põhimõtteliselt varastada.

Peame maksma oma rahavõla ning see tähendab ka investeerimist neisse riikidesse nii nende kohandamiseks ja kliimamuutuse vastu võitlemiseks kui ka selleks, et maksta ära oma võlad, mis on kogunenud meie ebaõiglase ühise põllumajanduspoliitika tõttu.

Selleks peame edendama nende riikide sõltumatust toiduga kindlustatusel ning Kaubandusvoimalused arenenud strateegiates selleks traditsioonilist põllumajanduspoliitikat, kohalikke ressursse, kohalikke kultuure ja kohalikke turge ning takistama spekulatiivseid rünnakuid, maade sundvõõrandamist ja teraviljamonopole, mis ohustavad meid kõiki, eeskätt kõnealuseid hapraid riike.

Nirj Deva ECR. Näiteks võiks tuua olukorra, kui anname väikesele saarele Atlandi ookeani rannikul kalavarude, tonni tuunikala eest, 2 miljonit eurot ja müüme selle siis Euroopa tänavatel miljoni euro eest. Nii muudame 2 miljonit eurot Kaubandusvoimalused arenenud strateegiates. Just seda me oma kalanduspoliitikaga teeme. Nirj Deval on õigus. Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahelised kalanduslepingud on suurel määral küsimus, mis tuleb põhjalikult üle vaadata.

Lepingud on vajalikud, kuid Euroopa Liit peab kõnealuste riikidega kalanduslepinguid sõlmides Kaubandusvoimalused arenenud strateegiates nii Kaubandusvoimalused arenenud strateegiates viisil kui võimalik.

Eleni Theocharous, fraktsiooni PPE nimel. Lugupeetud Zsolt Németh! Nagu te väga õigesti ütlesite, peavad nõukogu järelduste ning Euroopa Liidu võetud kohustustega kaasnema tõhusad meetmed kõikide meie püüdluste toetamiseks. Istanbulis toimuval ÜRO vähim arenenud riikide teemalisel konverentsil on Euroopa Parlamendi delegatsioonil mõistagi tagataskus hea resolutsioon, milles väljendatakse rahuldavaid seisukohti. Delegatsiooni seisukord on siiski probleemne, sest vaatlejatena ei saa nad otseselt sekkuda ning minu arvates võiksid komisjon ja president Barroso olukorra muutmiseks olulise sammu astuda.

Selleks, et neid riike võimalikult palju tugevdada, et neil oleks võimalik vähim arenenud riikide kategooriast väljuda, peame kontrollima ka seda, kas rahast, mida me kalapüügi eest vastutasuks maksame, piisab ning kas seda kasutatakse arenguabina.