Maaratlemise maaratlused, Navigeerimismenüü

Mida suuremad on näiteks toodete ja teenuste maht, seda suuremad on ka rahapesu riskid. Riskihinnang on oluline Enne riskiisu määratlemist on oluline, et turuosaline koostaks esmalt riskihinnangu.

Eestis võib üldjuhul müüa ja kasutada ainult müügiloaga ravimeid.

Toodete määratlemine - ravim või mitte?

Seda, kas toode kuulub ravimite hulka või mitte, otsustab Ravimiamet määratlemise protseduuri käigus. Määratlemist reguleerib Maaratlemise maaratlused määrus Maaratlemise maaratlused või toote ravimina määratlemise tingimused ja kord.

Painting Dandelion/For Beginners/Easy Acrylic Painting/Pusteblumen Malen/Für Anfänger/V314

Kuidas ja kust tooted Ravimiametisse määratlemiseks satuvad? Samuti soovivad arvamust teised riigiasutused nagu Veterinaar- ja Toiduamet, Terviseamet, Tarbijakaitseamet ning Maksu-ja Tolliamet.

Kuidas määratlemine toimub?

Reporter: Puue, kui terviseseisundi määratluse vorm, võib Eestist üldse kaduda

Toote määratlemiseks esitatakse Ravimiametile taotlusmis peab sisaldama toote ning toote valmistaja nime, andmeid toote koostise, omaduste ning tootele lisatava kasutusjuhendi kohta.

Mõnikord lisatakse juurde toote näidis, enamasti siiski mitte, kuid Ravimiametil on seda alati õigus juurde küsida. Taotluse läbivaatamiseks on aega 30 päeva. Esitatud andmete põhjal väljastatakse kirjalik otsus toote kuuluvuse kohta ravimite hulka. Ravimiamet määratleb tooteid ainult kas ravimiteks või mitte. Kui tegemist ei ole ravimiga, siis suunatakse ettevõte vastava organisatsiooni poole, kelle pädevusse antud toode võiks kuuluda nt.