Institutsionaalne kaubandussusteem

Pank teeb koostööd teiste ELi institutsioonidega. Rahvusvahelised organisatsioonid teevad tihti tegevusi, mida peaks tegelikult viima ellu kohalikud organisatsioonid ja mis seetõttu pärsib kohaliku kodanikuühiskonna arengut.

Lõpp[ muuda muuda lähteteksti ] GATT osutus edukaks maailmakaubanduse arendamisel ja liberliseerimisel.

Institutsionaalne kaubandussusteem

Kuid ndateks oli selge, et GATT-i lepingupõhine süsteem osutus liiga nõrgaks, et laienevat kaubandussüsteemi hallata. GATT ei katnud või polnud piisav lahendamaks probleeme teenuste, intellektuaalse omandi, tekstiilitööstuse ja põllumajandusega.

Üldine Tolli- ja Kaubanduskokkulepe

Kaubamärki rikkuvate toodete eksportimine oli saanud tohutu ulatuse. Tokyo arutelu kesised tulemused rahvusvahelise kaubanduse probleemidega tegelemisel ja kaitsemehhanismidega seotud küsimustes kombineerituna ndate ja ndate alguse majanduslangustega viisid selleni, et Institutsionaalne kaubandussusteem hakkasid tollitariifide asemel otsima teistsugust kaitset sektoritele, mis kannatasid tugeva välismaise konkurentsi tõttu, levinumateks viisideks olid subsiidiumid põllumajanduses ning regionaalsed kaubanduslepingud.

Institutsionaalne kaubandussusteem

Tokyo voorus otsustasid lepingu osapooled enam mitte GATT-i parandada, vaid viia Institutsionaalne kaubandussusteem lisalepingute ehk koodeksite süsteemi, millele iga kord kõik liikmed alla ei kirjuta. Multifibre kokkulepe andis mitmeid võimalusi piirangute kehtestamiseks — see lubas kokku leppida Institutsionaalne kaubandussusteem maksimummääras või pidada kahepoolseid läbirääkimisi imporditaseme määramiseks ning selle kasvuks.

Spetsiaalne järelevalveorgan asutati Multifibre'i kokkuleppe täitmise jälgimiseks ning vahendajana tegutsemiseks läbirääkimistel.

Institutsionaalne kaubandussusteem

Peale Multifibre'i kokkuleppe sõlmisid importijad muidki vabatahtlikke kahepoolseid ekspordipiiranguid, Euroopa Liit ja USA piirasid autode ja elektroonika sissevedu Jaapanistet kaitsta oma turgu.

Kuna lepingud sõlmiti kahepoolselt, ei olnud seal vastuolu mitte-diskrimineerimise printsiibiga.

Rahvusvaheline koostöö

Algas Uruguay voor, Institutsionaalne kaubandussusteem raames peetud arutelud ja ministrite kohtumised toimusid aastatel — GATT, mis allkirjastati WTO on püsiv institutsioon ja omab sekretariaati. GATT oli algselt plaanitud ajutisena, kuigi valitsused käsitlesid seda kui püsivat kokkulepet.

WTO on püsivaks loodud. GATT-i reeglid kehtisid kaupadele, WTO puhul käsitletakse ka teenuseid, kaubandusega seotud aspekte ning teabe edastamist. GATT oli mitmepoolne vahend aga WTO tehtavad otsused on seotud kõigi osalejatega.

Institutsionaalne kaubandussusteem

WTO vaidluste lahendamise süsteem on lihtsam ja automaatsem, seega tekib vähem seisakuid ja probleemide kuhjumist. Alates

Программа для торговли нового поколения