Valju valiku strateegia

Teine maailmasõda aga kujunes teistsuguseks, kui seda olid ette nähtud teoreetikud. Kõiki olulisi valikuid ei saa teha tsüklilise strateegia koostamise ajaraamis. Strateegia elluviimist suunab strateegia rakenduskava, mis lepitakse kokku igal aastal. Tükeldage oma organisatsiooni strateegia väiksemateks strateegiateks. Kas see analoogia pole mitte natuke stretchy? Kõhutunde pealt?

Sama oluline kui see, mida ja kuidas me teeme, võib olla ka see, mida me organisatsioonina ei tee ehk millele ütleme resoluutselt ei.

Teiste sõnadega, IT strateegia määrab põhimõtteliselt milliseid süsteeme organisatsioonis tehakse, kuidas ja milliste tehnoloogiatega tehakse, kuidas rahastatakse jne. Mis on IT-s strateegiline otsus?

Mis on IT-strateegia?

IT-strateegia tuumaks - kui tahta strateegialt enamat kui üldisi määratlusi - on tehtud IT-strateegilised valikud. Millised need? Kas otsus võtta kasutusele üks või teine tarkvarapakett on strateegiline otsus? Kas otsus loobuda olemasolevate infosüsteemide lõimimise üritamisest ja vahetada need välja kõikehõlmava ERP-süsteemi vastu on strateegiline otsus?

Otsus kaotada IT-osakond ja osta IT-teenust sisse?

Valju valiku strateegia

Kas otsus siseneda konkreetsele Kauplemisstrateegiad Metrics või -toodete turule on strateegiline otsus? Piir strateegilise ja mittestrateegilise otsuse vahel on diskuteeritav.

Valju valiku strateegia

Võib öelda, et strateegiline on suure, pikaajalise mõjuga valik. Kuid mõju ennustamine, hindamine ja mõõtmine ei ole alati lihtne?

Path of Exile - A simple nexus strategy

Ilmselt on strateegilised otsused need, millega määratakse süsteemi, ärivaldkonna või kogu organisatsiooni infotehnoloogiline arengutrajektoor, kulude ja kasude struktuur pikemaks ajaks. Eelkõige puudutab see nn tootjaluku efekti ingl Vendor Lock-In. Nt viies organisatsiooni sisedokumentatsiooni täielikult Atlassian Confluence-i populaarne koostöökeskkondavastame, et et dokumente ei saa enam teise keskkonda kanda ilma Binaarsete valikute indeksi indikaator MT4sest süsteemil on oma dokumendiformaat.

Strateegiliste otsuste vajadus tuleb sellest, et IT-s sageli on tehtud valikuid raske ümber mängida.

Porter Michael Porter jaotab ettevõtte üldstrateegia 3 gruppi: Kulude juhtimise strateegia— ettevõtte konkurentsieeliseks on madalad kulud. Kasumlikkuse suurendamine toimub ka läbi kulude alandamise või hindade korrigeerimise. Selle saavutamiseks on oluline tõhusate tehnoloogiliste lahenduste kasutamine, efektiivselt toimiv tarneahel või odavate ressursside raha, tooraine, tööjõud kasutamine. Kulude juhtimise strateegia oluliseks miinuseks on sarnaste võimaluste kättesaadavus kõigile ettevõtetele ja selle strateegia kopeerimise lihtsus.

Miks on IT-süsteemide ümberlülitamiskulud ing Switching Costs suured? Põhjusi Valju valiku strateegia ilmselt rohkem kui siin suudame üles lugeda: õppimiskõver raske on leida samaväärseid, üksteise vastu väljavahetatavaid komponente liidesed ei tarvitse olla standarditud; seetõttu ka ühe komponendi, osa või süsteemi väljavahetamine on väga kulukas kõik on kõigega seotud - rägastikkood e koodispagetti.

Valju valiku strateegia

See on mõneti paradoksaalne, sest IT peaks olema plastiline. Põhimõtteliselt on kõik programmeerimiskeeled samaväärsed Turing-täielikud ja IT-s peaks saama iga asja lõputul arvul viisidel teha. Tegelikkuses on asi hõlpsast muudetavusest kaugel.

Valju valiku strateegia

Äriotsus või IT-otsus? Kuid kas oleks mõeldav, et kõrghoone ehitamise alustamisel ei ole teada, Valju valiku strateegia korrust ehitatakse? Tõenäoliselt mitte.

Print Analüüsides auditeerimiskeskkonna arengusuundi nii Eestis kui ka mujal sarnase institutsionaalse ülesehitusega riikides, viisid arutelud järeldusele, et senise strateegia uuendamine annaks kogu organisatsiooni tegevusele veelgi täpsema fookuse ja rõhuasetuse. Avalikus halduses ning poliitikakujundamises toimuvad sündmused ja tehakse otsused kiiremini kui kunagi varem. Otsuste tegemiseks on kasutada rohkem ja erinevaid andmeid kui kunagi varem ning Riigikontroll, keskendudes vaid mineviku sündmuste hindamisele, ei suudaks parimal moel anda oma panust, et avalikku raha kasutataks ausalt ja mõistlikult.

Plaanid ja joonised on tehtud, töövõtulepingud sõlmitud, betoon tellitud. Aastaid tagasi oli Astrodata nimeline IT-firma, kes hakkas Liivalaia tänavale omale oli vist 4-korruselist maja ehitama. Ehitamise käigus saadi aru - võimalik, et muutus ka majanduskeskkond - et võiks rohkem ehitada.

Strateegia valik

Ehitatigi paar korrust juurde. Agiilarenduses aga mitte.

  • Pikemalt artiklis Strateegiline luure Strateegilise luure teostatakse spetsiaalsed luurestruktuurid: nad tegelevad nii üldiselt luure, kui ka sõjalis-strateegilise luurega.
  • Будет лучше, - сказал Джезерак, - если мы будем откровенны друг с другом.
  • Разве не замечательно было бы выйти где-нибудь на ее склоне, увидеть небо и всю землю .
  • Wall Street Trading System
  • Strateegia – Vikipeedia

Agiilne arendus tähendab seda, et võetakse suund, hakatakse minema, jõutakse kuhugi välja ja siis vaadatakse, kas on veel vajadust ja jaksu edasi minna. Agiilehitamine tähendaks vastavalt seda, et korruste arv ei ole ette teada. IT-d võrreldakse sageli ehitamisega. Esimese vaia maasselöömisel peab olema selge arusaamine ja plaan mida ehitatakse.

Valesti ehitamist tuleb igal juhul vältida.

Navigeerimismenüü

Ehitatu mahalõhkumine on märk ebaõnnestumisest. Kas see analoogia pole mitte natuke stretchy? Ehitusvea parandamine tähendab mahalõhkumist. Valju valiku strateegia me ei räägi just futuristlikest moodulehitistest, kus muutmine on sisse ehitatud.

Lammutuskulu on IT-s kui räägime tarkvarast null.

Valju valiku strateegia

Kuid ümbertegemise kulu võib olla oluline, kui ebavajalikuks osutunud komponent on ülejäänud süsteemiga tihedalt seotud.