Valikud Kaubanduse tulumaksudeklaratsioon. Igapäevapangandus

Kuidas ja kes peab tõestama vara ostuhinna? Väärtpaberite vahetamisel loetakse kasuks vahetatava väärtpaberi soetusmaksumuse ja vahetuse tulemusena saadud väärtpaberi müügihinna vahe.

Tuludeklaratsiooni aeg läheneb: kes peab esitama ja millised on olulised kuupäevad?

Tuludeklaratsiooni saab esitada Maksu- ja Tolliametile alates Tuludeklaratsiooni esitavad residendist füüsilised isikud eelmise kalendriaasta tulude kohta füüsilised isikud Foto: unsplash Tuludeklaratsiooni esitavad residendist füüsilised isikud edaspidi isikud eelmise kalendriaasta tulu kohta. Füüsiline isik on resident, kui tema alaline elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt päeval. Samuti on resident välisteenistuses viibiv Eesti diplomaat.

Valikud Kaubanduse tulumaksudeklaratsioon

Isik loetakse residendiks alates tema Eestisse saabumise päevast. Tuludeklaratsiooni peavad esitama Füüsilisest isikust ettevõtjad esitavad deklaratsiooni põhivormile vormile A lisaks ka ettevõtlustulu vormi E. Isikud, kes on saanud tulu sh dividende välismaalt.

Valikud Kaubanduse tulumaksudeklaratsioon

Deklareerida tuleb nii Eestis maksustatav kui ka mittemaksustatav palga- ja dividenditulu ning ka see tulu, mida välislepingu alusel Eestis ei maksustata.

See kehtib samuti naaberriikide pensionäride suhtes, kes elavad alaliselt Eestis ning on muutunud Eesti residendiks.

Lisamärkused LHV maksuaruande tabelite 6. Tuludeklaratsiooni täitmise juhendist küll sümboli märkimise nõuet ei tulene, kuid võimaluse korral soovitame väärtpaberi üheseks määratlemiseks seda siiski teha. Väärtpaberi liigi puhul on LHV maksuaruandes valikud aktsia, fondiosak, optsioon, futuur ja võlakiri. Tuludeklaratsioonis on valikud aktsia, osa, osak, võlakiri või -kohustus, tuletisväärtpaberid, muud väärtpaberid, investeerimisfondi sh rahaturufondi osakud ja optsioon.

Isikud, kes omasid maksustamisperioodil madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku aktsiaid, osasid, hääli või õigust juriidilise isiku kasumile deklaratsiooni põhivormile lisaks tuleb esitada vorm MM või vormi MM lisa, sõltumata sellest, kas nimetatud juriidiline isik sai tulu või mitte.

Isikud, kelle väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju on suurem kui maksustamisperioodil väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu ning kes soovivad kasu ületava kahju summa maha arvata Valikud Kaubanduse tulumaksudeklaratsioon aastatel Valikud Kaubanduse tulumaksudeklaratsioon võõrandamisest saadud kasust.

Isikud, kes on teinud maksustamisperioodi jooksul tulumaksuseaduse §-s nimetatud investeerimiskontole sissemakseid Maakleri valikute turg sealt väljamakseid.

Valikud Kaubanduse tulumaksudeklaratsioon

Isikud, kes soovivad abikaasa eest täiendavat maksuvaba tulu kuni eurot deklareerida. Tuludeklaratsiooni ei pea esitama residendist füüsilised isikud, kelle: tulult ei ole vaja tasuda täiendavalt tulumaksu v.

Olulised kuupäevad algab tuludeklaratsiooni esitamine e-MTAs; teenindusbürood hakkavad väljas­tama eeltäidetud tulu­deklaratsiooni paberil

Valikud Kaubanduse tulumaksudeklaratsioon